Reklamační řád

Toto je pouze výtah obchodních podmínek ke zjednodušení.

I. Reklamace

Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně a to e-mailem.
V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady přepravního obalu nebo obsahu, je kupující oprávněn odmítnout převzetí. V tomto případě bude zásilka automaticky zaslána zpět a bude expedována nová zásilka. 
Kupující má právo provést reklamaci do 30 dnů od prokazatelného obdržení zásilky.

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
2. Reklamace zboží vyřizujte e-mailem na info@ustore.cz

II. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží a to bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.